Chính sách vận chuyển
- Phương thức giao hàng: giao hàng tại địa chỉ khách hàng cung cấp trong đơn đặt hàng và thu tiền tận nơi.
- Thời gian giao hàng:
+ Đối với khách hàng tại khu vực Hà Nội : giao hàng trong 1-2 ngày kể từ thời điểm đặt hàng.
+ Đối với khách hàng tại tỉnh/thành phố khác: giao hàng trong 02-05 ngày ngày kể từ thời điểm đặt hàng.
Trường hợp do sự kiện bất khả kháng toanthangglobal.com không thể giao hàng đúng thời gian nêu trên, toanthangglobal.com đồng ý cho khách hàng hủy đơn hàng bằng cách: khi shipper gọi điện giao hàng, khách hàng thông báo hủy đơn hàng và không nhận hàng.
icon icon icon