Phương thức thanh toán:
- Khách hàng thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt khi nhận hàng.
- Ngoài ra khách hàng có thể thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán VnPay.
 
icon icon icon